Stolarski: To był rok na czwórkę z plusem
Minione dwanaście miesięcy roku 2009 w rozmowie z Leszkiem Świdrem na łamach "Kuriera Południowego" podsumował burmistrz Grójca Jacek Stolarski.

Nawet niechętni Panu internauci dostrzegają, że miasto zaczyna się zmieniać w przyspieszonym tempie. Miniony rok był chyba rekordowy pod względem inwestycji. Czy wszystkie zaplanowane budowy udało się zrealizować?

Najważniejsze zostały wykonane: kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków oraz stacja uzdatniania wody w Uleńcu, doprowadzenie wody do dwóch ostatnich w gminie wsi, wybudowanie domu socjalnego w Częstoniewie, zakończona modernizacja ulic Niepodległości, Laskowej i Lewczyńskiej i częściowo ul. Lewiczyńskiej, wybudowanie nowych dróg w Grudzkowoli, Worowie, Dębiu, Uleńcu, Lesznowoli, Częstoniewie. Na samą modernizację i budowę nowych dróg i ulic wydaliśmy ponad 7,5 mln zł. Chciałbym też wspomnieć o grójeckim Orliku 2012 przy SP nr 1. Nie wymienię oczywiście wszystkich prac, skanalizowanych ulic, wykonanych chodników i wspólnych przedsięwzięć z powiatem. Najważniejszą inwestycję - przebudowę, a właściwie rewitalizację Placu Wolności - do końca minionego roku wykonano w około 30 proc. Uważam, że pion inwestycyjny naszego urzędu wykonał dobrą robotę. Miasto zmienia się na naszych oczach.

Zaledwie dwie inwestycje mają opóźnienia. Nie wykonaliśmy wszystkich zaplanowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. A także niewielkiego 500 m odcinka drogi w Marianowie. Umowa z wykonawcą jest już podpisana, mamy pozwolenie na budowę, więc szybko z tym opóźnieniem się uporamy.

Opozycja twierdzi, że można było zrobić więcej i lepiej...

Takie jest zbójeckie prawo opozycji. Należy tylko wskazać co, za ile i skąd wziąć na to środki. Tego od oponentów nie usłyszałem. Bardzo uważnie wsłuchuję się w opinie opozycji i na pewno ich nie lekceważę. Możemy się spierać, ale należy z tych starć wyciągać wnioski. Z drugiej strony opozycja - jeżeli chce być konstruktywna - powinna dostrzegać, że są obiektywne uwarunkowania. Nie przeskoczymy więc niskiego współczynnika bezrobocia, który przy wielu wnioskach odgrywa dominującą rolę. Średni poziom zasobności gminy (dochodu na mieszkańca) powoduje, że od razu stoimy na straconej pozycji w stosunku do innych, uboższych gmin. Złożyliśmy w ubiegłym roku 16 wniosków, część rzeczywiście już przepadła, ale kilka jeszcze ma szanse na szczęśliwy finał. Powiem zresztą szczerze, że wolę mieć niski wskaźnik bezr obocia, niż milion więcej unijnych dotacji.

Uchwalony został budżet gminy na rok 2010. Nie ma w nim pieniędzy przeznaczonych na objęcie udziałów w samorządowej spółce, która miałaby zarządzać szpitalem. Czy istnieje możliwość znalezienia tych pieniędzy, jeżeli starostwo zaproponuje takie rozwiązanie?

Niestety, nie mam na ten temat żadnych oficjalnych informacji. Jeżeli pyta pan jednak, czy jesteśmy w stanie w jakimś stopniu uczestniczyć w finansowaniu szpitala, mogę odpowiedzieć, że tak. Istnieje bowiem możliwość przesunięcia funduszy z jednych zadań na inne. Poza tym, do dyspozycji będzie nadwyżka budżetowa. Ale obejmując udziały w spółce, oczekiwać będziemy prawa głosu w decydujących dla szpitala sprawach. Na temat zasadności powołania takiej spółki nie chcę się wypowiadać.

Weszliśmy w rok wyborów samorządowych. Czy nie obawia się Pan, że będzie to w zasadniczy sposób rzutowało na pracę urzędów?

Nie dopuszczę do tego, aby kampania wyborcza, która niewątpliwie w życiu miasta odciśnie swoje piętno, miała wpływ na jakość pracy administracji. Zapowiedziałem już, że zamierzam ponownie kandydować na stanowisko burmistrza. A sprawne działanie urzędu będzie tylko za mną świadczyć.

Czy był to dobry rok dla Grójca?

Uważam, że tak. Oceniłbym go na 4 z plusem.

Są to fragmenty wywiadu, jaki ukazał się w "Kurierze Południowym".

autor: Mateusz Adamski
źródło: Kurier Południowy (Kurierpoludniowy.pl)
data: 20 stycznia 2010 r. (18:05)
Drukuj
Copyright © 2007-2009 grojeckie.info