Medal Pro Mazovia dla wójta gminy Błędów
20 Października w Warszawskim Centrum Olimpijskim odbyły się obchody uroczystości "Święta Odrodzonej Samorządności Lokalnej". Jubileusz 20-lecia samorządu terytorialnego odbył się z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego. Wśród nagrodzonych znalazł się długoletni włodarz gminy Błędów, Marek Mikołajewski.

Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe medale Pro Masovia wójtom, burmistrzom oraz przewodniczącym rad, którzy swoje funkcje sprawują od 20 lat. Wśród nagrodzonych samorządowców Mazowsza medal jako dowód uznania za długoletnią działalność na rzecz samorządu terytorialnego na Mazowszu oraz za trud codziennej pracy, za dokonania i sukcesy, które przyczyniły się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności otrzymał Wójt Gminy Błędów Marek Mikołajewski.

Akcentem kończącym uroczysty jubileusz był koncert w panerai replica watches wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie prowadzony przez Wiesława Ochmana. www.ubreitlingcheap.com Breitling Replica Watches

autor: Redakcja
źródło: www.bledow.pl
data: 31 paĄdziernika 2010 r. (11:13)
Drukuj
Copyright © 2007-2009 grojeckie.info