Starostwo szuka oszczędności i zaczyna od swoich urzędników
W ostatni piątek rada powiatu grójeckiego uchwaliła budżet na 2011 rok. Serię autopoprawek do uchwały zgłosił nowy starosta Marian Górski. Miały one na celu przede wszystkim zmniejszenie deficytu budżetowego.

Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniowała projekt uchwały, ostrzegła bowiem, iż utrzymanie deficytu na proponowanym poziomie (3,4 miliona złotych; miał zostać sfinansowany poprzez wyemitowanie papierów wartościowych) może doprowadzić w latach 2014 – 2019 do problemów z uchwaleniem kolejnych budżetów, a nawet do przekroczenia dopuszczalnego progu zadłużenia samorządu.

Największe oszczędności władze powiatu znalazły w wydatkach na administrację publiczną. Koszty utrzymania starostwa zostały zmniejszone o 320 tys. zł.Rolex Yachtmaster Rolex Date Explorer Obcięto między innymi pieniądze na wynagrodzenia oraz środki przeznaczone na szkolenia pracowników. Ponadto o 100 tys. zł zmniejszono fundusze na promocję powiatu, a także zrezygnowano z kosztownej konserwacji zabytków w należącym do starostwa Muzeum im. Pułaskiego w Warce (obiekt ma w tym roku przejść gruntowną modernizację).

– To jest malutki krok w dobrą stronę – ocenił zaproponowane zmiany radny opozycji Maciej Dobrzyński. – Według mnie jest to tylko kosmetyczna poprawka, która nie stwarza możliwości rozwoju i poprawy funkcjonowania naszych jednostek. W tym budżecie nie widać, abyśmy wygospodarowywali więcej pieniędzy na naszą podstawową działalność, taką jak infrastruktura drogowa czy szkolnictwo – wytknął.

W odpowiedzi starosta Marian Górski podkreślił, że tak małego deficytu powiat grójecki jeszcze nie miał. Jednocześnie zapowiedział kolejne ograniczenia wydatków, w tym m.in. zmniejszenie limitów na telefony komórkowe, obcięcie dodatków do wynagrodzeń oraz redukcję zatrudnienia w starostwie. W ostatniej z wymienionych kwestii Górski chciałby powrócić do stanu z 2006 roku, kiedy w urzędzie pracowało 100 osób (obecnie 107). – Ale to jest operacja na żywym organizmie – przyznał starosta.

W planie finansowym powiatu na obecny rok, już po zmianach, dochody mają wynieść 82,1 mln zł, natomiast wydatki szacuje się na 83,3 mln zł. Deficyt po autopoprawkach zamknie się w kwocie 1,2 mln zł.

Za uchwaleniem budżetu zagłosowało piętnaścioro radnych. Przeciw była trójka.

Mateusz Adamski

autor: Redakcja
źródło: Nad Wisłą, www.nadwisla.pl
data: 27 stycznia 2011 r. (15:38)
Drukuj
Copyright © 2007-2009 grojeckie.info