Fotoradary trafiły do kąta
Początek roku bez mandatów od strażników miejskich. – Nie chcemy, żeby ktoś zarzucił nam działania wbrew prawu – tłumaczą gminni komendanci.

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym miała sprawić, że fotoradary nie będą już dla samorządów maszynkami do zarabiania pieniędzy, a strażnicy gminni będą prowadzili kontrole prędkości tylko w miejscach, gdzie na kierowców rzeczywiście czyhają niebezpieczeństwa. Jak się jednak okazuje, zmiany w prawie spowodowały, że od początku roku urządzenia te musiały trafić do kąta.

Tylko na terenach zabudowanych
W rozmowach z „NW” komendanci z Góry Kalwarii, Grójca i Tarczyna ujawnili, że ze względu na brak przepisów wykonawczych do zmienionej ustawy od początku roku w ogóle nie używają fotoradarów mobilnych. – Nie chcemy narazić się na zarzut, że przeprowadzamy kontrolę bez umocowania prawnego – tłumaczy zwierzchnik grójeckich strażników Sławomir Majewski.

Największą wprowadzoną nowością jest obowiązek oznakowania miejsc, gdzie prowadzona jest kontrola. – Czekamy na rozporządzenie, które będzie regulowało dokładny sposób tego oznakowania, i dlatego na razie zawiesiliśmy pracę z fotoradarem – przyznaje Robert Durka, szef straży w Górze Kalwarii.

Pozostałe zmiany już tak wielkich nowości dla straży miejskich, jak i dla kierowców stanowić nie powinny. Od 1 grudnia strażnicy mogą prowadzić kontrole tylko w lokalizacjach wskazanych im przez policję, a dokładniej w takich, gdzie często dochodzi do wypadków. Ten wymóg nie zaskoczył strażników, gdyż – jak tłumaczą – takie konsultacje prowadzili jeszcze przed nowelizacją. – Zawsze miejsca kontroli uzgadnialiśmy z komendantem powiatowym policji – zaznacza szef straży miejskiej w Górze Kalwarii.

Kolejną zmianą jest ograniczenie miejsc interwencji tylko do terenów zabudowanych. – Jeśli chodzi o straż w Górze Kalwarii, to my nigdy nie prowadziliśmy pomiarów poza terenami zabudowanymi – zapewnia Durka.

W każdym razie z twierdzeniem, że fotoradar służył do tej pory gminie jako maszynka do zarabiania pieniędzy, nie zgadza się komendant z Grójca. – Kategorycznie sprzeciwiam się twierdzeniu, że polujemy na kierowców czy że chcemy na nich zarabiać. Nie robimy tego i nie będziemy tego robić – przekonuje Majewski.

Czekając na rozporządzenia
Nieco inny problem mają władze Tarczyna. Miejscowa straż miejska oprócz urządzenia mobilnego obsługuje także pionierski w skali kraju stacjonarny system rejestracji wykroczeń drogowych. Zainstalowany jest on u zbiegu ul. Komornickiej i drogi krajowej E-7.

System pozwala wychwytywać nie tylko przekroczenie dozwolonej w tym miejscu prędkości, ale również wykroczenia polegające na przejeżdżaniu skrzyżowania na czerwonym świetle. Tymczasem w myśl ustawy obsługą wszystkich fotoradarów zainstalowanych na słupach przy autostradach oraz drogach krajowych zajmować ma się Inspekcja Transportu Drogowego.

Podobnie jak w przypadku fotoradarów mobilnych również i tu brakuje potrzebnych aktów wykonawczych. – Za wcześnie, aby przesądzać, czy urządzenia zostaną w naszej gestii czy zostaną przekazane Inspekcji, gdyż nie ma jeszczeRolex Yachtmaster Rolex Date Explorer rozporządzeń do ustawy – informuje komendant straży gminnej z Tarczyna Andrzej Toporkiewicz.

Twardy dysk cię zapamięta
Udzielić odpowiedzi na pytanie, co stanie się z fotoradarem w Tarczynie, nie umie obecnie nawet sama Inspekcja Transportu Drogowego. – My również czekamy na wydanie rozporządzenia co do warunków lokalizacji urządzeń – rozkłada bezradnie ręce Marcin Flieger z ITD.

Na skrzyżowaniu w Tarczynie kierowcy nie mogą czuć się jednak obecnie bezkarni. Mimo iż na razie straż gminna nie wystawia mandatów, to system działa, a wszystkie zarejestrowane wykroczenia zapisują się na twardych dyskach. – W każdej chwili mogą zostać przekazane policji lub Inspekcji Transportu Drogowego – ostrzega Toporkiewicz.

Mateusz Adamski

autor: Redakcja
źródło: Nad Wisłą, www.nadwisla.pl
data: 27 stycznia 2011 r. (15:43)
Drukuj
Copyright © 2007-2009 grojeckie.info