Dzisiaj jest ďż˝roda, 23 maja 2018. Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
Wiadomo�ci Sport Kultura Publicystyka Og�oszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Praca (173)
Cartier 1904 - CH chain on replica watches MC type automatic mechanical movement, timing clock, calendar display window 6 positions. Waterproof depth of 100 meters.


dla Oligofrenopedagoga (Goszczyn)
Wymagania: pedagogika specjalna
Kontakt: Nr tel.: 0-603-201-821, Pani Małachowska Joanna
Dodane: 20.08.2008 21:15

Operatora linii produkcyjnej, operatora maszyn, operatora wózka
Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe
Kontakt: Ferrero Polska, nr tel.: 048-66-10-610
Dodane: 20.08.2008 21:06

Księgowego ds rozliczeń (Góra Kalwaria)
Wymagania niezbędne: -wykształcenie minimum średnie, -dobra znajomość komputera, -znajomość ustawy o rachunkowości. Wymagania dodatkowe: -umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, -komunikatywność, -dyspozycyjność, -mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku. Zakres wykonywania zadań: -rejestr sprzedaży, -rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT, księgowanie dochodów i wydatków, -księgowanie zakupu, -wystawianie faktur, -windykacja należności. Wymagane dokumenty: -list motywacyjny, -życiorys (CV), -kserokopie świadectwa pracy, -kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, -kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, -referencje, -oryginał kwestionariusza osobowego, -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 153 z póź.zm.).
Kontakt: Wymagane dokumenty z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko: Księgowy ds rozliczeń" należy składać w terminie do dnia 29 sierpnia 2008 r. w biurze ABK : 05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1. Informacji telefonicznych udziela Pani Wiesława Wieczorek: 022-72-73-245, 022-72-74-158; MAIL: abk(at)mgk.pl
Dodane: 19.08.2008 22:07

Administratora (Góra Kalwaria)
Wymagania: -wykształcenie minimum średnie, -łatwość nawiązywania kontaktów, -kultura osobista, -umiejętność pracy na komputerze i innych urządzeniach biurowych, -doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku Stanowisko: administrator Administracji Budynków Komunalnych; praca w godz. 7:00 - 15:00. Obowiązki pracownicze: -wykonywać pracę sumiennie i starannie, -stosować się do poleceń przełożonych, -przestrzeganie czasu pracy, -przestrzeganie regulaminu pracy i porządku, -przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów p.poż., -dbanie o dobro Firmy ,chronienie jej mienie oraz zachowanie w tajemnicy informacje których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę, -przestrzegać tajemnicy służbowej. Zakres obowiązków i czynności: -kontrola porządku na posesjach, -kontrola stanu sanitarno - porządkowego i technicznego posesji administrowanych, -dokonywanie oceny pracy i egzekwowanie należytego wykonywania przez niego obowiązków służbowych w zakresie czystości i porządku, -prowadzenie pełnej i aktualnej i czytelnej informacji dla mieszkańców posesji na tablicach ogłoszeniowych, -egzekwowanie bieżącego zgodnie z umowami wywozu nieczystości płynnych i stałych, -zgłoszenie kierownictwu usterek technicznych stwierdzonych w czasie przeprowadzanych kontroli ,bądź zgłaszanych przez dozorców i mieszkańców, -uczestniczenie w okresowych komisjach przeglądu prawidłowości użytkowania lokali, -zgłoszenie potrzeb remontowych pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach oraz wnioskowanie o ich umieszczenie w planach remontów W sprawach najmu i dzierżawy: -organizowanie i uczestniczenie w komisjach zasiedlania albo opróżniania lokali, -przygotowanie dokumentacji związanej z najmem lokali mieszkalnych (umów , aneksów) przedłożenie ich do akceptacji i zatwierdzenia Dyrektora, -przygotowanie dokumentacji związanej z najmem lokali użytkowych (umów, aneksów) przedłożenie ich do akceptacji i zatwierdzenia Dyrektora, -bieżące wykonywanie zmian wymiaru opłat i przedkładanie do zatwierdzenia przez Dyrektora ZABK, -naliczanie bonifikaty z tytułu zastosowanych ulg (brak c.o., c.w.) po uprzednim sprawdzeniu zasadności i opracowaniu niezbędnej dokumentacji, -kontrolowanie jakości i terminowości świadczonych usług przez firmy na rzecz ABK, -potwierdzanie świadczonych ww. usług na rzecz ABK podpisem merytorycznym na fakturach, -współpraca z działem księgowości w zakresie opłat z tytułu najmu lub dzierżawy, -zastępstwo kasjerki ABK, -wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora ABK Zakres odpowiedzialności: -rzetelne i systematyczne wywiązywanie się z zadań wynikających z zakresu obowiązków, -przestrzeganie dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej, -przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., -dostosowanie się do obowiązkowych przepisów zarządzeń Zakres uprawnień: pracownik korzysta z uprawnień wynikających z kodeksu pracy, układu zbiorowego i regulaminu zakładu. Wymagane dokumenty: -CV, -list motywacyjny, -świadectwo ukończenia szkoły, -świadectwa pracy, -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr. 101,poz. 153 z późn. zm.).
Kontakt: Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 sierpnia 2008 r. w biurze ABK : 05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1. Informacji telefonicznych udziela Pani Wiesława Wieczorek: 022-72-73-245, 022-72-74-158
Dodane: 18.08.2008 19:54

Kierownika Technicznego (Łęczeszyce)
Wymagania: wykształcenie wyższe, minimum 3 lata pracy na podobnym stanowisku
Kontakt: ALPEX Sp. z o.o., Łęczeszyce, 05-622 Belsk Duży; nr tel.: 048-66-11-177, 048-66-11-176
Dodane: 18.08.2008 19:26

Kontrolera jakości (Grójec)
Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za: -przyjęcie jakościowe dostaw owoców, warzyw i ryb, -przyjęcie informatyczne dostaw, -raportowanie wewnątrz firmy. Oczekujemy: -wykształcenia minimum średniego, -chęci do nauki i rozwoju, -zaangażowania, -gotowości do pracy w godzinach nocnych, -znajomości MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel, -praktycznej znajomość owoców i warzyw albo ryb będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: -ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodej ekipie, -szkolenia i możliwości dalszego rozwoju zawodowego, -stabilne zatrudnienie, -wynagrodzenie adekwatne do poziomu kompetencji.
Kontakt: Auchan Logistyka Grójec: 05-600 Grójec, Aleja Armii Krajowej 49, MAIL: rekrutacja.grojec(at)auchan.pl
Dodane: 18.08.2008 19:18

Pracownika do działu eksportu (Grójec)
Pracownika do działu eksportu; Obowiązki: sprzedaż owoców i warzyw na rynki wschodnie; Wymagania: -wykształcenie min. średnie; -znajomość języka rosyjskiego albo angielskiego; -komunikatywność; -kreatywność; -znajomość branży dodatkowym atutem. Oferta: -wysokie zarobki, -bardzo ciekawa praca
Kontakt: CV + List Motywacyjny na adres: j.skoneczny(at)ecofruits.com albo 05-600 Grójec, ul. Kasztanowa 24
Dodane: 18.08.2008 19:11

Szukam pracy:
Kobieta po studiach menedżerskich, doświadczenie w handlu,umiejętność sporządzania ofert ,negocjacje , komunikatywność, operatywność,sumienność w wykonywaniu obowiązków, poszukuje pracy stałej lub dodatkowej.
Kontakt: tribio@op.pl 501 036 242
Dodane: 18.08.2008 12:41

Dla Automatyka (Częstoniew)
Dla Automatyka (Częstoniew) Wymagania:minimum pięć lat doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;doświadczenie zawodowe w serwisowaniu elementów pneumatyki; doświadczenie zawodowe w konserwacji czujników pomiarowych (przetworniki ciśnienia, przepływonierze), znajomość sterowników PLC (Omron, Fanuc), uprawnienia SEP do 1kV, kreatywność, dyspozycyjność
Kontakt: Nestle Waters S.A. Oddział Dar Natury, Częstoniew B, nr tel.: 048-66-50-534
Dodane: 15.08.2008 00:39

Dla Elektryka (Częstoniew)
Dla Elektryka (Częstoniew) wymagania: min. pięcio letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy; doświadczenie zawodowe w obsłudze silników, pomp i motoreduktorów napędów, mile widziana znajomość podstaw automatyki; mile widziane doświadczenie średnie-techniczne; uprawnienia SEP do 1 kV, samodzielność w działaniu; dyspozycyjność
Kontakt: Nestle Waters S.A. Oddział Dar Natury, Częstoniew B, nr tel.: 048-66-50-5-34
Dodane: 15.08.2008 00:36


<<< poprzednia -   14  15  16  17  18   - nastďż˝pna >>>

Portal Grojeckie.info nie bierze odpowiedzialności za treść opublikowanych ogłoszeń, ani za uczciwość oferentów.