Dzisiaj jest czwartek, 15 kwietnia 2021. Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc
Wiadomo�ci Sport Kultura Publicystyka Og�oszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Uprawnienia konsumenta przy zakupie towaru konsumpcyjnego
Filip Powroźnik, 14 grudnia 2009 (15:06), źródło: własne
Zbliżają się święta, a wraz z nimi gorączka zakupowa. Trzeba będzie kupić prezenty dla rodziny i bliskich. Na pewno wiele razy w przeszłości zdarzyło się nam, że kupiliśmy jakąś rzecz, która okazała się wadliwa. Chcieliśmy ją oddać sprzedawcy, ale ten nie wykazywał zainteresowania, aby nam pomóc.

Nie przyjmował towaru, tłumacząc się jakimiś przepisami lub przyjmował, patrząc na nas z góry. Aby w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom zostaną opisane uprawnienia konsumenta przy zakupie towaru konsumpcyjnego, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Konsumentem jest osoba, która kupuje rzecz ruchomą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedającym jest ten, kto prowadzi zawodowo przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą rzeczy ruchomych.

Generalną zasadą przy tego typu sprzedaży jest ciążąca na sprzedawcy odpowiedzialność wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Przyjmuje się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

Gdy towar nie będzie spełniał tych właściwości, uznany zostanie za niezgodny z umową. Za niezgodność z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Sprzedawca może zwolnić się z odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć. Potwierdza to tylko starą zasadę konsumencką, że przed zakupem należy dokładnie sprawdzić towar.

Gdy już zobaczymy, że zakupiony towar nie posiada właściwości, o jakich zapewniał nas sprzedawca, możemy zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Sprzedawca może odmówić dokonania tych czynności, jeśli wykaże, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Po złożeniu przez nas reklamacji, sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do naszego żądania. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Jeżeli sprzedawca odmówi naprawy lub wymiany z uwagi na nadmierne koszty albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Przy czym od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Pojęcie nieistotności oznacza, że ta niezgodność towaru z umową nie wpływa na możliwość używania towaru.

Gdy zobaczymy, że zakupiony towar jest niezgodny z umową, mamy dwa miesiące na poinformowanie o tym sprzedawcy. Po tym okresie stracimy uprawnienia, o których pisano wyżej. Gdybyśmy po dwóch latach od wydania towaru zauważyli niezgodność z umową, to wtedy sprzedawca będzie już zwolniony z odpowiedzialności.

Zdarza się, że sprzedawcy informują, że zwrotów nie przyjmują. Zgodnie z przepisami uprawnień konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową lub przez wybór prawa obcego.

Życzę Wesołych Świąt oraz zakupionych prezentów, które będą zgodne z umową.

Filip Powroźnik, prawnik
W razie pytań do autora proszę dzwonić pod numer telefonu 0-510-494-788

Powyższy artykuł jest pierwszym z nowego cyklu porad prawnych portalu Grojeckie.info, którego autorem jest współpracujący z naszym serwisem prawnik Filip Powroźnik.
Drukuj Poleć artykuł znajomemu
KOMENTARZE (0)
Powyższego tekstu jeszcze nie komentowano.

Portal Grojeckie.info nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie związanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie.

Dodaj komentarz
Autor:
E-mail:
Kod:
Treść: