Dzisiaj jest czwartek, 15 kwietnia 2021. Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc
Wiadomo�ci Sport Kultura Publicystyka Og�oszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Filip Powroźnik, 3 lutego 2010 (23:01), źródło: własne
Od 1 stycznia 2010 roku można dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Ten tryb postępowania znacznie przyspiesza czas uzyskania orzeczenia sądowego oraz nie mnoży niepotrzebnych dokumentów papierowych.

Czynności procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym odbywają się drogą elektroniczną za pomocą sieci teleinformatycznej danego sądu. Osoba zamierzająca wnieść pozew do sądu w celu dochodzenia swoich roszczeń może zdecydować, czy wybiera formę tradycyjną (papierową), czy elektroniczną.

Generalnie dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu upominawczym może ten, kto ma wobec drugiej osoby roszczenie pieniężne, które jest oczywiste a przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości (np. wynika z dokumentu lub faktury) oraz zna miejsce pobytu pozwanego.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Lublinie XVI Wydziałem Cywilnym uruchomiono e-sąd, który zajmował się będzie elektronicznym postępowaniem upominawczym. Dopóki nie pojawią się kolejne e-sądy, ten w Lublinie będzie rozpoznawał sprawy z całej Polski.

W celu złożenia pozwu w e-sądzie należy zarejestrować swoje konto na odpowiedniej stronie internetowej tego sądu. Po zarejestrowaniu można złożyć pozew drogą elektroniczną wykorzystując elektroniczny podpis. Wraz ze złożeniem pozwu należy uiścić opłatę sądową. W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a pozwanemu w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną. Doręczenie elektroniczne uznaje się za doręczone z datą wskazania w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

Jeśli już zdecydowaliśmy się na elektroniczne postępowanie upominawcze, to powinniśmy pamiętać, że każde kolejne pismo kierowane do sądu również należy wysłać drogą elektroniczną. Jeśli mimo to wniesiemy pismo procesowe drogą pocztową, takie pismo nie wywoła skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Jeśli nasze roszczenie nie budzi wątpliwości, e-sąd wyda nakaz zapłaty, w którym nakaże pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zapłacił nam pieniądze albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Będą to zatem zarzuty dotyczące zasadności roszczenia. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd dopiero na rozprawie zajmie się naszym roszczeniem.

Uzyskanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym przyspieszy również procedurę dochodzenia roszczeń przed komornikiem. Po otrzymaniu nakazu zapłaty w celu prowadzenia egzekucji konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności, która będzie uwidoczniona tylko w sieci teleinformatycznej. Wniosek egzekucyjny będzie można złożyć do komornika także przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze.

Wprowadzenie e-sądu jest pierwszym krokiem na drodze ku pełnej informatyzacji sądownictwa w Polsce. Obowiązujące procedury wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa informatycznego, a przede wszystkim ułatwią obywatelom uzyskiwanie orzeczeń sądowych.

Filip Powroźnik, prawnik
W razie pytań do autora proszę dzwonić pod numer telefonu 0-510-494-788
Drukuj Poleć artykuł znajomemu
KOMENTARZE (0)
Powyższego tekstu jeszcze nie komentowano.

Portal Grojeckie.info nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie związanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie.

Dodaj komentarz
Autor:
E-mail:
Kod:
Treść: