Dzisiaj jest sobota, 26 wrzeďż˝nia 2020. Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian
Wiadomo�ci Sport Kultura Publicystyka Og�oszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Czy warto korzystać z funduszy sołeckich?
Redakcja, 13 paĄdziernika 2010 (10:24), źródło: Jabłonka, www.jablonka.info
Już po raz drugi sołtysi z gminy Grójec mieli możliwość skorzystania z funduszy unijnych. Na 39 sołectw do magistratu wpłynęły 22 wnioski. Pozostałe wsie złożyły podania do budżetu.

Decyzję o wprowadzeniu funduszu sołeckiego co roku do końca marca podejmuje Rada Miejska. Jest to pierwszy krok do realizacji zadania zgłoszonego przez mieszkańców.
Richard Mille Replica
W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy mogą zgłosić przedsięwzięcie, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki z funduszu przyznawane są w danym roku budżetowym. Warunkiem ich przyznania jest złożenie przez sołectwo wniosku do burmistrza.

Ustawa o funduszu sołeckim określa elementy, które powinien zawierać wniosek. Są to: wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa, oszacowanie kosztów przedsięwzięć, uzasadnienie.

Magistrat oferował pomoc w zakresie wypełnienia wniosków oraz kompletowania dokumentacji. Odbyło się również szkolenie przygotowujące sołtysów.

- Niestety kilka sołectw nie zareagowało na pisma – przyznaje Mariola Komorowska. – Proponowałam sołtysom porady i wszelką pomoc. Przyznam, że kilku z nich korzystało z mojej pomocy kilkakrotnie.

Każde z sołectw otrzymuje kwotę z budżetu na przyszły rok wyliczoną zgodnie ze wzorem, który zawarty jest w Uchwale o funduszu sołeckim. Dochody bieżące gminy z roku poprzedniego dzielone są przez liczbę mieszkańców w gminie na dzień 31 grudnia 2009 roku. Wynikiem jest dochód bieżący na jednego mieszkańca. Następnie liczbę mieszkańców sołectwa na dzień 30 czerwca 2010 roku dzieli się przez 100. Do wyniku dodaje się liczbę 2, po czym sumę mnożymy przez dochód bieżący na jednego mieszkańca.

W gminie Grójec minimalną kwotą funduszu sołeckiego jest ok. 5 000 złotych, natomiast największą ponad 20 000 złotych ( sołectwo Lesznowola ).

W przypadku dużych sołectw utrudnieniem jest organizacja samego zebrania. Sprawa nie jest jednak prosta, gdyż w zebraniu na temat funduszu sołeckiego musi wziąć udział minimum 1/5 mieszkańców sołectwa.

- Nie jestem w stanie zebrać tak dużej grupy mieszkańców na zebraniu – przyznał podczas sesji miejskiej Stanisław Chruścik, sołtys Lesznowoli. – W moim sołectwie jest 734 mieszkańców.

- Fundusz sołecki powstał w celu zwiększenia aktywności wiejskiej – mówi Mariola Komorowska, skarbik Gminy i Miasta Grójec. – Ludzie jednak sami nie wyrażają czasem zainteresowania. Burmistrz jednak wyraził zgodę, aby w takich przypadkach sołtysi składali podanie do budżetu.

W większości sołectw przedsięwzięcia dotyczą remontów dróg, oraz wykonania oświetlenia. Pojawiają się również inne inicjatywy, np. oczyszczenie stawu ( sołectwo Mirowice ), wykup gruntów oraz ogrodzenie ich w celu stworzenia placu zabaw ( sołectwo Uleniec ), zakup stołu do gry w bilard do wyremontowanej przez mieszkańców świetlicy ( sołectwo Mięsy ), wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła ( sołectwo Pabierowice ).

- Sołectwa powinny również ze sobą współpracować – przyznaje skarbnik UGiM w Grójcu. – Sąsiadujące ze sobą mogą złożyć wniosek na wspólne zadanie.

Przykładem takiego podejścia jest zeszłoroczna inicjatywa przekazania pieniędzy na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku.

Składanie wniosków trwało do końca września. Do magistratu wpłynęły 22 typowe wnioski do funduszu sołeckiego. Trzy z nich są jednak niekompletne. W jednym z wniosków wskazano do remontu drogę, która jest drogą powiatową, natomiast pozostałe dwa nie zawierają dodatkowej dokumentacji ( uchwały, protokołu z zebrania ). 13 sołectw złożyło podania do budżetu, natomiast pozostałe cztery nie zainteresowały się sprawą.

- Fundusze sołeckie to bardzo dobra inicjatywa – przyznaje Aneta Tull, sołtys Grudzkowoli. – Integruje ona mieszkańców i zmusza do działania. Są to dodatkowe pieniądze na działania w sołectwie.

W roku poprzednim sołectwa złożyły dziewięć wniosków, w tym roku widać dużo większe zainteresowanie. Przeważały również przedsięwzięcia związane z remontami dróg i oświetleniem, a także np. na plac zabaw w sołectwie Mięsy.

Gmina otrzymuje zwrot z budżetu państwa części wydatków przeznaczonych na fundusz w formie dotacji celowej. Zwrot obejmuje wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok budżetowy.

W ustawie o funduszu sołeckim określono wysokość zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu. Wydatki te podlegają zwrotowi w wysokości: 30% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa jest mniejsza od średniej kwoty bazowej kraju, 20% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa wynosi od 100% do 120% średniej kwoty bazowej kraju, 10% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa jest większa od 120% średniej kwoty bazowej kraju.

- W przypadku gminy Grójec najprawdopodobniej będzie to refundacja w wysokości 30 % - tłumaczy Mariola Komorowska. – Jest to zwrot dotyczący wniosków złożonych w roku ubiegłym.

Paulina Omen
Drukuj Poleć artykuł znajomemu
KOMENTARZE (0)
Powyższego tekstu jeszcze nie komentowano.

Portal Grojeckie.info nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie związanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie.

Dodaj komentarz
Autor:
E-mail:
Kod:
Treść: