Dzisiaj jest sobota, 26 wrzeďż˝nia 2020. Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian
Wiadomo�ci Sport Kultura Publicystyka Og�oszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Jacek Stolarski: Nie jestem za biogazownią. Ktoś mnie w to wrabia
Redakcja, 19 paĄdziernika 2010 (10:50), źródło: Echo Dnia, www.echodnia.eu
Publikujemy zapisu czatu "Echa Dnia", jaki odbył się w poniedziałek z obecnym burmistrzem, Jackiem Stolarskim, który zamierza ubiegać się reelekcję. - Nie popieram budowy biogazowni, ale wydaję z urzędu warunki środowiskowe - zapewnił włodarz miasta.

Jacek Stolarski: - Mieszkam w Grójcu już 33 lata, od 20 lat jestem samorządowcem. Pełniłem funkcję burmistrza trzy kadencje, mam wiele pomysłów, które chciałbym zrealizować, wiele rzeczy należy jeszcze dokończyć. Jeżeli mieszkańcy naszego miasta mnie wybiorą, chciałbym tę funkcję pełnić jeszcze jedną kadencję.

ciekawsk * Gdzie i kiedy będzie można zapoznać się z pana programem wyborczym?

JS: - Mój program wyborczy jest już na stronie www.jacekstolarski.eu. Będzie również opublikowany w prasie lokalnej. Główne założenia to: 1. zakończenie rewitalizacji centrum miasta, 2. budowa nowego przedszkola w mieście oraz drugiej hali sportowej, 3. inwestycje drogowe i kolejne projekty infrastrukturalne, 4. rozwój strefy przemysłowej w Słomczynie.

wera * Widzę, że nie reaguje Pan na atak jednych z mediów na Pana. Czemu?

JS: - Nie wdaję się w pyskówki, staram się pracować rzetelnie i odpowiadać w dostępnych mediach. Medium, o którym mowa, nie publikuje sprostowań, natomiast na ciąganie się po sądach nie mam czasu.

ciekawsk * Czy po ewentualnej wygranej zamierza pan zmienić obsadę na dyrektorskich stanowiskach np. w GOK czy w ZGK?

JS: - Zamierzam przekształcić ZGK w spółkę komunalną, a obsada kierownika będzie wówczas po przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko. W GOK-u nie widzę podstaw do wymiany dyrektora.

ciekawsk * a co z drugim gimnazjum = czy nadal nie widzi pan potrzeby jego powstania?

JS: - W ciągu 8 lat spadła o 20 % liczba dzieci w gimnazjum. Uważam, że nie byłoby źle, gdyby były dwa gimnazja w Grójcu. Taki pogląd prezentowałem w czasie przeprowadzania reformy szkolnej przez mojego poprzednika. Podjęto jednak decyzję, z których bardzo trudno dziś się wycofać. Dodałbym jeszcze to, że nasze gimnazjum należy do 14 najlepszych szkół tego typu na Mazowszu. Myślę, że w ten sposób obroniło się przed krytyką. Wyniki tej szkoły mówią same za siebie. Nie wiem czy stać nas na taki eksperyment, aby podzielić tak dobrze działającą szkołę.

wera * Jak Pan skokmentuje program wyborczy swojego kontrkandydata?

JS: - Program jest bardzo szeroki, ale ogólnikowy. W samorządzie najważniejsze jest pozyskanie środków na realizację pomysłów, stąd uważam, że wskazane tam źródła pozyskiwania środków nie są realne. Większość funduszy unijnych do 2013 roku już się wyczerpała, natomiast nie wiemy jaki będzie podział środków w następnych latach. Nie wiadomo też czy w ogóle będzie działał Europejski Fundusz Spójności. Stąd uważam program kontrkandydata za mało realistyczny.

wera * A co ze wsią ? Czy inwestować będzie się również na tamtych terenach?

JS: - Tak naprawdę nigdy nie dzieliłem naszej gminy na wieś i miasto. Główny problem na terenach wiejskich to jeszcze drogi i budowa kanalizacji. Będziemy rozbudowywać szkołę w Lesznowoli, budować place zabaw i wypoczynku na wsiach, realizujemy program przydomowych oszczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji w Lesznowoli i Głuchowie. Chcę podjąć też sprawę całkowicie zaniedbaną, to znaczy reaktywować spółki wodne na wsiach.

sony * Dlaczego przy inwestycjach w Grójcu nie występuje Pan o środki unijne?

JS: - Występujemy o środki zewnętrzne. Tak się złożyło, że dwa największe projekty nie zostały dofinansowane. Chodzi tu o przebudowę Rynku oraz remont stadionu. Odwołujemy się w tej pierwszej sprawie i są duże szanse na uzyskanie dofinansowania. Znaleźliśmy się na liście projektów, które mają dostać pieniądze, zostaliśmy pozytywnie ocenieni, zabrakło jednak środków.

pawel * czy jest pan absolwentem WUML-u (Wieczorowego Uniwersytetu Marksistowsko-Leninowskiego)?

JS: - Nie wiem skąd taki pomysł. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (historia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (administracja).

sony * Co Pan zrobi jeśli projekt biogazownii. wspierany przez Pana okaże się być śmierdzącym jajkiem. Czy ustąpi Pan dobrowolnie z urzędu?

JS: Nie popieram budowy biogazowni, ale wydaję z urzędu warunki środowiskowe. Gdyby okazało się, że biogazownia rzeczywiście zatruwa środowisko naturalne, jedynym wyjściem byłoby jej zamknięcie. Tak było w przypadku fabryki pana Grabka.

Ala * Czy gmina Grójec płaciła za studia Pańskiego konkurenta, Artura Banasiewicza?

JS: - Nie płaciła.

sony * Dlaczego nie posiada Pan strony internetowej?

JS: - Posiadam stronę internetową: www.jacekstolarski.eu, o czym już zresztą wspomniałem. Zapraszam na nią!

sony * Czy powtórzy Pan w swoim programie wyborczym niespełnione obietnice z kampanii w 2006r? Czyli: plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, budowa 2 gimnazjum w Grójcu, monitorig Grójca wraz z osiedlami. Bo tych obietnic Pan nie spełnił.

JS: - Nie obiecywałem w kampanii wyborczej budowy 2 gimnazjum, plan zagospodarowania dla miasta został uchwalony, w tej chwili uchwala się plan zagospodarowania dla północnej części gminy Grójec. Monitoring w tej chwili jest założony w centrum miasta, przy szkołach podstawowych, gimnazjum, Orliku i obiektach sportowych. Wspólnie z komendą wojewódzką policji przygotowujemy projekt monitoringu dla całego miasta.

Ala * Czy Pańskiemu konkurentowi udało pozyskać jakiekolwiek fundusze unijne, kiedy pracował w gminie?

JS: - W tym czasie nie pozyskał żadnych funduszy unijnych, chociaż uczestniczył przy pozyskiwaniu pieniędzy z innych źródeł. Unijnych nie było ani złotówki.

Ala * Jakie były Pana propozycje mieszkaniowe dla Państwa Wasążników w programie "Sprawa dla reportera”?

JS: - Pan Wasążnik otrzymał dwie propozycje mieszkaniowe, jedną w budynku socjalnym w Częstoniewie, drugą na osiedlu przy ul. Piłsudskiego, ale ich nie przyjął. Otrzyma mieszkanie wraz z rodziną w momencie, kiedy gmina takie mieszkanie będzie mogła mu zaproponować.

pawel * czy był pan tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki?

JS: - No ładnie (śmiech). Nigdy nie byłem współpracownikiem SB. Składałem stosowne oświadczenia, które nie były zakwestionowane.

oo * Istnieje plan zagospodarowania dla całego miasta?

JS: - Miasto ma obecnie plan zagospodarowania w 90 %. Pozostała część jest w opracowaniu.

oo * które to 90%?

JS: - Są to tereny na północ od drogi krajowej numer 50, a także zabudowane już fragmenty Śródmieścia, które nigdy nie posiadały takiego planu.

agk * Jeśli wygra A. Banasiewicz jakie ma Pan plany "na siebie”? Co Pan będzie robił?

JS: - Zakładam, że wygram wybory. Nie robię takich planów, choć mam kwalifikacje do pracy na różnych stanowiskach. Może będę urzędnikiem, może wrócę do zawodu nauczyciela?

oo * W Grójcu funkcjonuje 1 żłobek, nie licząc prywatnych klubików malucha. Czy to nie za mało?

JS: - W nowym przedszkolu otworzymy oddziały dla maluchów. Mam nadzieję, że za 2-3
lata ten obiekt będzie gotowy.

Ala * Jak Pan skomentuje doniesienia na temat braku uprawnień Inspektora Nadzoru nad budową budynku komunalnego w Częstoniewie?

JS: - Inspektor nadzoru posiada stosowne uprawnienia. Sprawę prowadziła prokuratura rejonowa w Kozienicach, która umorzyła postępowanie, stwierdzając, że nie doszło tam do złamania przepisów. To wynik jednego z najnowszych donosów, ale jak się okazuje - bezpodstawnego.

karramba * A co Pan myśli o organizacjach społecznych? Czy są w Grójcu potrzebne? Czy będzie je Pan wspierał jeszcze bardziej niż w bieżącej kadencji, bo teraz nie wygląda to najlepiej?

JS: - Wspieramy finansowo organizacje pozarządowe i organizujemy konkursy na zadania, które takie organizacje realizują. Uważam, że należy zwiększyć środki dla tych organizacji z dwóch powodów: 1 jest ich coraz więcej i działają na różnych obszarach, 2. pieniądze uzyskane od gminy przeznaczają na działalność, a nie administrację. Dlatego bardzo ważne jest jeszcze mocniejsze wspieranie organizacji społecznych.

noname80 * Czemu Grójec, mimo bardzo korzystnego położenia, przez 8 lat Pana rządów nie osiągnął nawet 1/10 tego co Mszczonów?

JS: - To pana prywatna ocena. Uważam, że Grójec w ciągu tych 8 lat bardzo się zmienił. Jedyne, co ma Mszczonów, to obiekty termalne, ale za to my mamy od 13 lat krytą pływalnię. Grójec ma zadłużenie 26 % dochodów własnych gminy, Mszczonów 2 razy większe. Jak widać, moje porównanie tych dwóch miast jest inne, zależy jak na to patrzymy.

Ala * Czy jest w planach budowa kolejnego budynku komunalnego i jak wygląda program budowy budynków komunalnych na terenie gminy i miasta Grójec???

JS: - Zaczęliśmy w tym roku budowę 25-rodzinnego budynku komunalnego. Chciałbym realizować 1 budynek tego typu w ciągu roku. Potrzeby szacujemy obecnie na 150 rodzin.

alekgrab * Czym nowym jest Pan nas w stanie jeszcze zaskoczyć?

JS: - Zaskoczę Grójczan promocją miasta i grójeckiego jabłka na skalę kraju i Europy. Uważam, że gminy regionu grójeckiego zbyt mało angażują się w promocję podstawowego produktu tej ziemi, jakim jest grójeckie jabłko. To przecież sadownictwo decyduje o zamożności całego powiatu. Święto Jabłka w Grójcu powinno być wydarzeniem przynajmniej ogólnopolskim. Nie chodzi tu o zabawę, ale o promocję produktu.

ja2 * Czy widzi Pan potrzebe wybudowania sztucznego lodowiska w Grójcu?

JS: - Zgosiliśmy naszą gminę do programu "Biały Orlik 2010”. Jeśli zostaniemy zakwalifikowani, wybudujemy sztuczne lodowisko.

Ala * Jak postrzega Pan problem sanityzacji gminy Grójec, tzn. budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków. Co w tej kwestii udało się Panu zrobić i z jakich funduszy chce Pan to realizować??

JS: - Wybudowaliśmy 80 przydomowych oczyszczalni ścieków, budujemy w tym roku kolejne 80. Finansujemy je z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych. W kolejnych latach będziemy realizowali corocznie 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Przygotowujemy duży projekt budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w największej wsi -Lesznowoli. Przez ostatnie lata powstała kanalizacja i oczyszczalnia w Uleńcu, jest kanalizacja w Kociszewie, Krobowie, Kobylinie. Problem jest na pewno ważny, ale niestety bardzo kosztowny. Będziemy go realizować w miarę posiadania środków własnych oraz uzyskiwania pieniędzy zewnętrznych.

noname80 * Nie będę cytował długiej listy firm, które zainwestowały w Mszczonowie w ciągu ostatnich 8 lat. Może Pan wymieni chociaż 5 dużych firm, które zainwestowały w
Grójcu?


JS: - Proszę bardzo: 1. FAURECIA - przem. samochodowy, 2. PETER RENTZ - przem. samochodowy, 3. DECO BRUK - kostka brukowa, 4. VECTURA - projektowanie, 5. NASZ SAD - grupa producencka - to tylko ostatni czas, poza Faurecią. Jest jeszcze ELEA Polska, MC Donald's Polska - w fazie uruchamiania bądź projektowania.

Moderator: prosimy o dwa ostatnie pytania

sony * Czy prawdą jest, że Prokuratura prowadzi 4 postępowania dot. działalności pana urzędu?

JS: - Prokuratura nie prowadzi postępowania w sprawie działalności mojego urzędu. Skąd ma pan takie informacje?

Ala * Na jakim etapie jest budowa lotniska w Kociszewie oraz innych obiektów towarzyszących?

JS: - Lądowisko jest w zasadzie czynne. Wiem o planach budowy obiektów zaplecza: hangarów, wieży, radiostacji, stacji paliw. To jednak plany prywatnego inwestora, to nie jest zadanie gminy. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie, również za trudne pytania. Zapraszam na moją stronę, a także do urzędu. Osobiście wyjaśnię Państwa wątpliwości, gdyż prowadzę politykę "otwartych drzwi"
Drukuj Poleć artykuł znajomemu
KOMENTARZE (0)
Powyższego tekstu jeszcze nie komentowano.

Portal Grojeckie.info nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie związanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie.

Dodaj komentarz
Autor:
E-mail:
Kod:
Treść: